ลูกลอยควบคุมระดับน้ำในแท็งค์น้ำ

ลูกลอยควบคุมระดับน้ำในแท็งค์น้ำ

ลูกลอยควบคุมระดับน้ำในแท็งค์น้ำ