624 คอนโด เลต รัชดา 36 อาคาร B ชั้น 7

624 คอนโด เลต รัชดา 36 อาคาร B ชั้น 7

เสือใหญ่อุทิศ รัชดาภิเษก จันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร