ถ้าลองสังเกตุจะพบว่า การเขียนคำศัพท์ ที่ต้องทับศัพท์ภาษาอังกฤษโดยเฉพาะคำไอที มีรูปแบบการเขียนที่แตกต่างกันมากมายหลายแบบและหลายๆคำที่เขียนมายังไม่ถูกต้องตามที่ราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายเอาไว้
เช่น Website ก็คงจะพบทั้งที่เขียน เวปไซท์, เวบไซต์, เว็บไซต์ หรือ เว็ปไซต์ เป็นต้น และคำอื่นๆ อีกมากมาย
หากท่านไม่มั่นใจว่าต้องเขียนอย่างไร สำหรับคำว่าเว็บไซต์ ราชบัณฑิตยสถาน และเว็บไซต์ Thai Wikipedia
น่าจะเป็นคำตอบที่ดี

 

คำศัพท์ คำที่มักเขียนผิด คำที่ถูกต้อง
Web เว็ป, เวบ,เวป เว็บ
Web (site )ไซท์,ไซด์ ไซต์
Website เว็ปไซด์, เวบไซด์,เวปไซท์ เว็บไซต์

 

ที่มา:http://www.gotoknow.org/posts/295545