* สามารถเลือกรูปภาพหลายรูปภาพพร้อมกันได้ โดยการกด Ctrl ค้างไว้แล้วเลือกรูปภาพ (ควรใช้รูปภาพขนาดเท่ากันทุกรูป *แนะนำ 800x600 px)