ปั๊มโดสคลอรีน สารละลาย เพื่อการฆ่าเชื้อในฟาร์ม

ปั๊มโดสคลอรีน สารละลาย เพื่อการฆ่าเชื้อในฟาร์ม

ปั๊มโดสเติมคลอรีน สารละลาย เพื่อการฆ่าเชื้อในฟาร์ม
ปั๊มสูบส่งสารสเปรย์ออกหัวจ่าย ปั๊มจ่ายสารละลายเพื่อการฉีดพ่น

ปั๊มสูบส่งสารสเปรย์ออกหัวจ่าย ปั๊มจ่ายสารละลายเพื่อการฉีดพ่น

ปั๊มโดสเติมคลอรีน สารละลาย เพื่อการฆ่าเชื้อในฟาร์ม