ขายที่ดินติดชายทะเล ริมหาดกระทิงลาย เนื้อที่ 2-0-88 ไร่

ขายที่ดินติดชายทะเล ริมหาดกระทิงลาย เนื้อที่ 2-0-88 ไร่

ขายที่ดินติดชายทะเล ริมหาดกระทิงลาย 2-0-88 ไร่