ให้เช่าบ้านเดี่ยว 2 ชั้น หมู่บ้านนวธานี ถนนเสรีไทย กทม. ขนาด 1 ไร่เศษ ..

ให้เช่าบ้านเดี่ยว 2 ชั้น หมู่บ้านนวธานี ถนนเสรีไทย กทม. ขนาด 1 ไร่เศษ ..

ให้เช่าบ้านเดี่ยว 2 ชั้น หมู่บ้านนวธานี ถนนเสรีไทย กทม. ขนาด 1 ไร่เศษ ..