ขายบ้านเดี่ยว 2 ชั้น (หลังมุม)  หมู่บ้านลมทะเล1-ใกล้หาดพลาบ้านฉาง จังห..

ขายบ้านเดี่ยว 2 ชั้น (หลังมุม) หมู่บ้านลมทะเล1-ใกล้หาดพลาบ้านฉาง จังห..

ขายบ้านเดี่ยว 2 ชั้น (หลังมุม) หมู่บ้านลมทะเล1-ใกล้หาดพลาบ้านฉาง จังห..