เช่า Diamond Tower 1 ห้อง 77 ตรม.วิวตึกมหานคร ใกล้ BTS ช่องนนทรี ซอยละ..

เช่า Diamond Tower 1 ห้อง 77 ตรม.วิวตึกมหานคร ใกล้ BTS ช่องนนทรี ซอยละ..

เช่า Diamond Tower 1 ห้อง 77 ตรม.วิวตึกมหานคร ใกล้ BTS ช่องนนทรี ซอยละ..
เช่า Diamond Tower 1 ห้อง 77 ตรม.วิวตึกมหานคร ใกล้ BTS ช่องนนทรี ซอยละ..

เช่า Diamond Tower 1 ห้อง 77 ตรม.วิวตึกมหานคร ใกล้ BTS ช่องนนทรี ซอยละ..

เช่า Diamond Tower 1 ห้อง 77 ตรม.วิวตึกมหานคร ใกล้ BTS ช่องนนทรี ซอยละ..
เช่า Diamond Tower 1 ห้อง 182 ตรม.วิวตึกมหานคร ใกล้ BTS ช่องนนทรี ซอยล..

เช่า Diamond Tower 1 ห้อง 182 ตรม.วิวตึกมหานคร ใกล้ BTS ช่องนนทรี ซอยล..

เช่า Diamond Tower 1 ห้อง 182 ตรม.วิวตึกมหานคร ใกล้ BTS ช่องนนทรี ซอยล..