จำหน่าย ขาย Terostat MS 930 ขนาด 570 ml สีขาว

จำหน่าย ขาย Terostat MS 930 ขนาด 570 ml สีขาว

เป็นกาวที่มีความยืดหยุ่นนุ่มในการสร้างผิวหนัง